Нашата мисия – по-качествени телевизионни реклами

МедиаВалид има за цел осигуряването на обратна информация към телевизионните рекламодатели, като детайлен репорт кога и колко пъти е била излъчена дадена реклама, както и обезпечаването на правилното представяне на рекламния клип в телевизионния ефир. Качеството на излъчения рекламен клип зависи от много параметри – от правилно графично оформление и енкодиране на файла през проследяване и анализ на излъчванията до откриване и отстраняване на недопустимите отклонения от оригинала. За целта са необходими  задълбочени познания в областта на цифовите медийни технологии, както и подробна информация за това кога и как (с какво качество) е била излъчена рекламата.

МедиаВалид се специализира в предоставяне на експертни услуги за решаване на различни проблеми с телевизионните реклами:

 • Автоматизиран телевизионен мониторинг – автоматично разпознаване, запис и анализ на телевизионна реклама
 • Непрекъснат телевизионен логинг (запис на излъчването)
 • Анализ и оценка на качеството на медийни файлове
 • Медийно транскодиране на рекламни клипове
 • Професионални консултации в областта на цифровите медии

Нашата практика показва, че над 90% от рекламните спотове в българския телевизионен ефир са със съществени отклонения спрямо оригиналния рекламен клип. Немалка част от тези отклонения са наистина значими:

 • Наличие на чуждо лого и/или графика върху рекламния клип
 • Продължителност, различна от тази на оригинлания клип (поради липсващи кадри или отрязване на начални и/или финални кадри)
 • Липса на звук или значителна разлика в звуковите нива спрямо съседни реклами
 • Разлики в цветовете на оригиналната и излъчената реклама
 • Обърнати полукадри (насичане на видеото)
 • Блокинг и артефакти (пикселизирани места в изображението, дължащи се на некоректно енкодиране – ниска компресия)
 • Черни, замръзнали кадри
 • Некоректно съотношение на размерите на изображението (aspect ratio)
 • Нечетимост на текстовите елементи – статични и/или подвижни
 • Насичане и трептене на отделни анимирани/подвижни елементи от клипа
 • Аудио-визуален асинхрон

Всяко от гореописаните отклонения практически обезсмисля излъчването на проблемния рекламен клип и би следвало да бъде компенсирано – финансово и/или с допълнително коректно излъчване на рекламата. Но за целта е нужно представянето на доказателство за отклонението в излъчването.

Ние ще Ви помогнем на всяка крачка от пътя към постигането на качествена телевизионна реклама!