Телевизионен рекламен мониторинг

Автоматично разпознаване, запис и анализ на телевизионни реклами.
Проверка и анализ на различия спрямо оригиналния рекламен клип – продължителност на рекламния клип, липса на кадри, наличие на черни и замръзнали кадри, разлики в нивото на звук и др.
Мониторинг на брой излъчвания по време и детайлен месечен, седмичен и дневен репорт.
Оценка на качеството на видео и звукови потоци.
Детайлен анализ на медийните потоци.
Проверка за наличие на лого и допълнителни графики върху рекламния клип.
Покадров репорт за всеки анализиран клип.
Прочетете още…

 

Медиен анализ и оценка на качеството

Медийна валидация и оценка на качеството на цифрова медия.
Оценка на качеството на аудио компресия, видео компресия и мултиплекс.
Проверка и валидиране на вътрешните структури на мултиплекса и потоците.
Откриване на грешки при демултиплексиране и декодиране на елементарните стриймове.
Детайлна информация относно структурата и параметрите на мултиплекса и вътрешните потоци.
Прочетете още…

Медиен транскодинг

Висококачествено професионално медийно транскодиране.
Оценка на качеството на аудио и видео компресия.
Широка гама от аудио и видео компресии.
Поддръжка на множество входни и изходни формати, резолюции, фрейм рейт и звуков семпъл рейт.
Последващ логинг на качеството на видео транскодирането.
Прочетете още…

Автоматизиран телевизионен логинг

Автоматизиран телевизионен логинг по време и разпознаване на видео материал.
Висококачествен телевизионен запис и енкодиране в реално време.
Оценка и запис на звукови нива съгласно последните публикувани стандарти.
24/7 телевизионен логинг или логинг по предварително зададени дни и часове  в произволен видео, аудио и мултиплекс формат.
Избор на изходна видео резолюция, фрейм рейт, аудио семпъл рейт и др.
Аларма за наличие на проблеми – черни кадри, замръзнали кадри, липса на звук и др.
Прочетете още…

Професионални консултации

Консултации в областта на дигиталните медийни технологии – избор на подходящ цифров формат и компресия, анализ на мултимедийни файлове, професионално транскодиниране на медийни файлове по зададени параметри, стрийминг и др.
Смесване на прогресивни и филдови видео/графични елементи в един клип.
Поправяне на обърнати филдове на видео клипа.
Смесване на отделните филдово изработени графични елементи.
Коректно рескалиране с избягване на блокинг и пикселизация.
Фрейм-рейт конверсия на видео елементите без насичане на кадрите.
Енкодиране и мултиплексиране за отстраняване на аудио-видео асинхрон.
Настройки на енкодери, декодери, мултиплекси.
Прочетете още…