Медиен Анализ

Файлов и стрийм анализ и оценка на качеството

Медиен анализ (включително верификация и валидация на файла) и оценка на качеството на цифрова мултимедия. Оценка на качеството на аудио компресия, видео компресия и мултиплекс.

Цифрова медийна валидация на DV, DV CPro 25/50/100 (DV HD), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG, JPEG200, WMV, VC-1, VC-3, DivX, Raw Video, MPEG Audio Layer 1/2/3, AAC, AMR, WMA, AC-3, Raw Audio, AVI, MP4, ASF, 3GP, MOV (QuickTime), MXF, MKV, MPEG-2 Program Stream, MPEG-2 Transport Stream, VOB, HDV, AVC-Intra, BMP, PNG, TGA, GIF, TIFF, JPEG, XML и други.

Валидационният процес изследва и валидира вътрешните структури на мултиплекса и потоците и открива грешки при демултиплексиране и декодиране на елементарните стриймове. Валидационният процес открива и докладва за промени в някои от основните параметри, възникнали в мултиплекса или елементарните стриймове. Репортът съдържа детайлна информация относно структурата и параметрите на мултиплекса и вътрешните потоци.