Телевизионен Рекламен Мониторинг

Мониторинг и анализ на телевизионни реклами

Автоматично разпознаване, запис и анализ на телевизионни реклами. Проверка и анализ на отклонения спрямо оригиналния рекламен клип – продължителност на рекламния клип, липса на кадри, наличие на черни и замръзнали кадри, разлики в нивото на звук и др. Мониторинг на брой излъчвания по време и детайлен месечен, седмичен и дневен репорт. Оценка на качеството на видео и звукови потоци. Детайлен анализ на медийните потоци по 35 параметъра. Проверка за наличие на лого и допълнителни графики върху рекламния клип. Покадров репорт за всеки анализиран клип.

Видео Анализ

• Продължителност на записаната реклама
• Минимална, максимална и средна процентна разлика
• Минимална, максимална и средна квадратична грешка
• Минимално, максимално и средно пиково отношение сигнал-шум
• Обърнати полукадри
• Наличие на лого и допълнителна графика върху рекламния клип
• Наличие на черни кадри
• Наличие на замръзнали кадри
• Графични диаграми на процентните разлики, квадратичните грешки,
пиковото отношение сигнал-шум, черни кадри и замръзнали кадри
• Кадрови разлики и маска при нива от 5% и 10%

Разширен Видео Анализ

• Оценка на качеството на аудио и видео компресията
• Изменение на цветовете при цветова конверсия
• Трептене в следствие на темпорална видео компресия
• Блокинг в следствие на пространствена видео компресия
• Артефакти в следствие на видео компресия
• Артефакти в следствие на загуби при цифрово видео разпространение
• Пропуснати кадри
• Наличие на допълнителни графични елементи върху рекламния клип
• Изменение на съотношението на размера на видео изображението (Aspect Ratio)
• Четимост на текстови елементи в следствие на размер при прогресивно и филдово излъчване
• Четимост на подвижни текстови елементи в следствие на прогресивно и филдово излъчване
• Смесване на прогресивни и филдови видео/графични елементи в един клип
• Обърнати филдове на видео клипа и отделните филдово изработени графични елементи
• Блокинг и пикселизация при линейно рескалиране
• Рингинг на пространствено компресирани графични елементи
• Насичане в следствие на фрейм-рейт конверсия на видео елементите
• Трептене на малки графични елементи съизмерими с големината на един телевизионен филд

Звуков Анализ

• Минимална, максимална и средна процента разлика за всеки канал
• Средно ниво в dB за всеки канал
• Клипинг за всеки канал
• Графични диаграми на процентните разлики, средните и пикови нива
на звука

Разширен Звуков Анализ

• Асинхрон с видео потока
• Отклонение на нивото на звука
• Частични затихвания
• Отношение на звука към звука на съседни рекламни клипове